1.

Deze website is gemaakt om de orthomoleculaire epigenetische therapie de aandacht te geven die ze verdient.  De informatie op deze website is dus geen medisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze website niet alleen of uitsluitend worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Deze website is geen vervanging van een gekwalificeerd arts. 

Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze website. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid onvolkomenheden bevatten, en vormt, gezien de vele “mitsen en maren” één geheel. Het is daarom incorrect zieke mensen slechts een uit hun verband gehaald deel van informatie op deze website te tonen. Voor aanvullende behandeling van diverse ziektebeelden met natuurgeneeskundige therapieën, voeding en supplementen is het raadzaam niet zelf te dokteren en ook niet adviezen op te volgen van mensen zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing en controle door een tuchtrecht.


2.

De teksten op deze website zijn geschreven door Hetty Kousbroek, Hormoontherapeut en Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut bij Praktijk Kousbroek. Ik hoop dat eventuele onvolkomenheden mij worden gemeld zodat ik deze website zo compleet en correct mogelijk kan houden. Op alle informatie van deze website is de disclaimer van toepassing zoals hierboven te lezen.

Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Kousbroek. Praktijk Kousbroek garandeert niet ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Zij betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en Praktijk Kousbroek kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke foutieve informatie.


3.

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Praktijk Kousbroek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirecte als directe schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Door de bezoeker van de site, noch door derden, kan nooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op de website gepresenteerde informatie ontleend worden.

Praktijk Kousbroek wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze website en/of derden wordt genomen.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is Praktijk Kousbroek niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Links naar andere websites, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.